Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že se nepodaří uzavřít spor mezi spotřebitelem jako kupujícím a společností EURO Enterprise s.r.o. jako prodávajícím formou oboustranné dohody, může spotřebitel využít možnost tzv. mimosoudního řešení. Pro veškeré spotřebitelské spory, vyplývající z kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb, je obecným subjektem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), a to dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě on-line objednávek může spotřebitel využít pro vyřešení svého sporu on-line platformu, která je dostupná na internetové adrese Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.    V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli výše zmíněné informace také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

V Olomouci dne 20. 3. 2016

Rychlý kontakt

  • + 420 777 771 077
  • obchod@maxeuro.cz
  • prodejnamax
Najdete nás i na MALL.SK platba kartou